HERMON Erfgoed   staat voor een duurzame Herontwikkeling van Monumentaal  Erfgoed. HERMON Erfgoed is een landelijke, onafhankelijke ontwikkelaar en belegger met een bijzondere missie en passie. Ons doel is monumenten te behouden door te zoeken naar  nieuwe functionele invullingen. HERMON Erfgoed is in staat met zeer gedegen kennis en jarenlange ervaring, monumenten voor de toekomst te bewaren. ONZE VISIE  
Behalve een gedegen en zakelijke kennis van het herontwikkelingsproces komt het bij het herontwikkelen van monumenten aan op een passie, een visie. Het is onze bedrijfsvisie dat monumenten  het meest tastbare lange termijn geheugen van onze cultuur vormen. Monumentale gebouwen zeggen ons alles over onze eigen geschiedenis . In een tijd waarin de maatschappelijke ontwikkelingen aan ons voorbij razen vormen monumenten ankerpunten.

Directie HERMON Erfgoed

ir. M (Machiel) van der Plas
J. (Jan) de MooijBEZOEKADRES
Slot Zeist
Zinzendorflaan 1
Zeist

POSTADRES
Postbus 5
3700  AA Zeist

TELEFOON
030 - 721 06 40

E-MAIL
info@hermonerfgoed.nl

Van Lanschot Bankiers NL40FVLB0225672707
KvK 09 217 136
BTWnr NL821.986.260B01


Abonneer u hier op onze nieuwsbrief


HERMON  ERFGOED   |   BELEGGEN IN MONUMENTEN    |  PROJECTEN   |   HERMON NETWERK   |   NIEUWS   |  RVA   |   CONTACT