Monumenten vormen het meest tastbare langetermijngeheugen van onze cultuur. Deze gebouwen zeggen ons alles over onze eigen geschiedenis. In een tijd waarin maatschappelijke ontwikkelingen aan ons voorbij razen, vormen monumenten stabiele ankerpunten.

Door te zoeken naar nieuwe, passende bestemmingen voor (dreigend) leegstaand erfgoed werkt HERMON Erfgoed aan een gezonde balans tussen exploitatie en investeringskosten. Dit gecombineerd door de uniciteit van het gebouw centraal te laten staan.

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorgvuldig en betekenisvol met monumentaal erfgoed om te gaan

 

Laat u verrassen door de schoonheid en mogelijkheden van ons prachtige nationaal rijksmonumentale erfgoed. Laat erfgoed herleven.

Jan de Mooij en Machiel van der Plas
Directie HERMON Erfgoed