Het voormalig Belgisch Consulaat aan de Parkweg 96-100 en de achtergelegen voormalige Stadsdrukkerij aan de Pijkestraat 27 te Nijmegen, worden momenteel samen onderzocht.

In dit ambitieuze project herontwikkelt HERMON Erfgoed twee verschillende locaties tot één integraal project, te weten het voormalig Belgisch Consulaat en de voormalige Stadsdrukkerij. De beoogde herontwikkeling en beperkte uitbreiding van het voormalig Belgisch Consulaat aan de achterzijde en de herontwikkeling van de voormalige Stadsdrukkerij, moeten de aanzienlijke restauratiekosten van het voormalig Belgisch Consulaat dekken.

Het voormalig Belgisch Consulaat aan de Parkweg 96-100 en de achtergelegen voormalige Stadsdrukkerij aan de Pijkestraat 27 te Nijmegen, worden momenteel samen onderzocht

 

Het programma van de herontwikkelingsplannen van het voormalig Belgisch Consulaat en de voormalige Stadsdrukkerij ziet er vooralsnog als volgt uit:

Het voormalige Belgisch Consulaat

  • Restauratie van het gebouw;
  • Realisatie van woningen op de begane grond en in het souterrain;
  • Realisatie van woningen achter het gebouw.

In dit ambitieuze project herontwikkelt HERMON Erfgoed twee verschillende locaties tot één integraal project, te weten het voormalig Belgisch Consulaat en de voormalige Stadsdrukkerij

 

De voormalige Stadsdrukkerij

  • Restauratie van het gebouw;
  • Realisatie van woningen;
  • Realisatie van ateliers.

In het voorgaande plan behoorde de Kruittoren gelegen aan het Kronenburgerpark, tot het derde gebouw van onze herontwikkelingsplannen. Momenteel is de Kruittoren vooralsnog weggevallen uit de herontwikkelingsplannen van HERMON Erfgoed. In de loop van dit jaar zal bekend worden of de Kruittoren alsnog aan de herontwikkelingsplannen wordt toegevoegd.

Terug