Hieronder treft u een overzicht aan van uitgelichte projecten die wij thans onder handen hebben. De projecten zijn gerangschikt op plaats. Binnenkort geven we meer verdieping per project. U kunt ook onze projectarchief bekijken.

Overzicht

Goirle: Maria Boodschapkerk

Sinds november 2016 is HERMON Erfgoed eigenaar van de Maria Boodschapkerk in Goirle. Op 11 juli 2010 werd de kerk definitief gesloten en de werd laatste eredienst gehouden. Nu, bijna 7 jaar later, liggen de eerste concept-ontwerpen klaar om in de kerk sfeervolle en karakteristieke appartementen te realiseren. Omdat de kerk een rijksmonument is, zullen we de herbestemming van deze kerk in nauw overleg uitvoeren met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeentelijke monumentencommissie en de gemeente Goirle. In de eerste helft van 2017 is een restauratie uitgevoerd aan de buitenkant van de kerk. Het terugplaatsen van de vergulde kerkhaan is feestelijk gevierd met belangstellende kopers, restauratie en aannemingsbedrijf Nico de Bont en een afvaardiging van de gemeente.

Meer informatie leest u op de projectwebsite mariaboodschapgoirle.nl.

Gouda: Gouwekerk

De prachtige Gouwekerk en de naastliggende pastorie zijn op 18 mei 2017 aangekocht door HERMON Erfgoed. De kerk werd in 1977 eigendom van stichting Johan Maasbach Wereldzending. Deze beeldbepalende kerk voor Gouda is in de periode vanaf 1977 tot twee maal toe, grondig gerestaureerd. De  toren van de kerk is vanuit de verre omgeving te zien en is met een hoogte van circa 80 meter het hoogste punt van de stad. Een eerste verkenning resulteerde in het plan de kerk te herbestemmen tot design hotel. Om deze herbestemming zorgvuldig te laten verlopen is HERMON Erfgoed in goed overleg met de gemeente en een aantal ondernemers de plannen aan het finetunen. Omdat de kerk thans leeg staat en niet meer in gebruik is, denkt HERMON Erfgoed ook na over een tijdelijke invulling.

Nijmegen: Parkweg, Pijkestraat, Priemstraat en Lage Markt

In dit ambitieuze project herontwikkelt HERMON Erfgoed drie verschillende locaties tot één integraal project te weten het voormalig Belgisch Consulaat, de achterliggende voormalige Stadsdrukkerij en de voormalige bronsgieterij. In eerste instantie behoorde de Kruittoren in het park, ook tot de herontwikkeling. Tot op heden is het HERMON Erfgoed nog niet gelukt deze unieke toren, in eigendom te krijgen. Op alle drie de locaties realiseert HERMON Erfgoed voor een zorgaanbieder 70 (zorg)appartementen. Lees meer over de herontwikkelingsplannen van het voormalig Belgisch Consulaat en de voormalige stadsdrukkerij. Over de herbestemmingsplannen van de bronsgieterij komt binnenkort meer informatie beschikbaar. Lees verder

Schiedam: Mouterij De Goudsbloem

Een uniek stuk erfgoed is de Mouterij ‘De Goudsbloem’ zeker, een karakteristiek gebouw voor de jeneverindustrie in Schiedam. Kenmerkend is de nog aanwezige eest (droogoven), de grove draagconstructie en de gesloten gevels. HERMON Erfgoed start in de tweede helft van 2017 met de verbouw van de mouterij naar 34 zelfstandige studio’s.

Vlaardingen: Hollandia

Dit voor­ma­lige hoofd­kan­toor van de N.V. Hollandia, Hol­land­sche Fa­briek van Melk­produc­ten, gelegen aan de Oosthavenkade 42, is op 19 januari 2017 door HERMON Erfgoed aan­ge­kocht van de ge­meente Vlaardingen. Het pand stond ge­ruime tijd leeg en werd in het kader van leegstand beheer verhuurd aan een aantal ondermeners. Dit imposante Hollandia gebouw zal worden ge­trans­for­meerd naar 14 exclusieve stads­apparte­menten. De vele monumen­tale as­pecten zullen daarbij stijl­vol worden geïn­te­greerd.

De projectwebsite woneninhollandia.nl bevat alle recente informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Natascha van der Doorn, commercieel manager van dit project.