Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige aandacht van HERMON Erfgoed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Ook op de content van de externe links die we als service aanbieden hebben we geen invloed.

Deze website, alsmede de content is ontwikkeld door Brandom in co-creatie met HERMON Erfgoed en andere partijen. Sommige delen van de content zijn van derden, hiervoor is toestemming verleent. Mocht er door miscommunicatie of andere oorzaak dit niet het geval is verzoeken wij u schriftelijk contact met HERMON Erfgoed op te nemen.

Privacy

De website www.hermonerfgoed.nl staat onder beheer van HERMON Erfgoed. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan HERMON Erfgoed kan worden bewaard, maar wel anoniem. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Wij maken gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via dezelfde browser. Wij makenook gebruik van marketingcookies om de communicatie van deze site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.