HERMON Erfgoed beschikt over een hoogwaardige deskundigheid op het gebied van herbestemming van monumentale panden. Wij kunnen het complete projectontwikkelingstraject voor onze rekening nemen.

In alle facetten brengen wij een unieke expertise in bij de herbestemming van monumenten

HERMON Erfgoed

Wij hebben jarenlang ervaring met het in kaart brengen van de bouwtechnische mogelijkheden, het voorzien in een gezonde financiering, het doorlopen van de vergunningtrajecten en het vermarkten en beheer van monumenten. Bij al deze activiteiten kunnen wij waar nodig een beroep doen op een breed netwerk vakspecialisten.

Misschien interessant voor u?

Contact opnemen