Als de nieuwsbrief niet juist wordt weergegeven, klik hier

Juli 2013     

Uitbreiding HERMON Netwerk

Afgelopen maanden heeft HERMON Erfgoed haar netwerk van erkende restauratiebedrijven uitgebreid met een aantal adviesbureaus. Wij zijn er trots op dat vanaf heden de volgende bureaus zich ook aan ons netwerk hebben verbonden: Grontmij, DJGA, TPAHG, Bureau Delfgou, Braaksma & Roos en architecten van Mourik.

Een breed platform van restauratiebedrijven en adviseurs, waar kennis en ervaring samenkomen, om zo onze passie ten aanzien van de herontwikkeling van monumenten naar een nog hoger niveau te brengen. Wij zijn begonnen met zeven erkende restauratiebedrijven als Netwerkpartners, verdeeld over verschillende regio's in Nederland. Sinds april 2013 is dit netwerk uitgebreid met diverse toonaangevende adviseurs. Wij zetten ons netwerk in om met de lokale kennis de technische en economische haalbaarheid van onze projecten, te onderzoeken en de uitvoering ervan tot stand brengen. Jaarlijks organiseren wij twee netwerkbijeenkomsten, met een interessant programma in een inspirerende omgeving. Wij staan altijd open voor nieuwe leden die onze passie en visie nastreven. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap, stuur dan een e-mail.Eindpresentatie Het Grote Kantoor DSM Delft succesvol

Begin juli presenteerden wij ons masterplan voor de herbestemming van Het Grote Kantoor van DSM Delft. Met name door de ligging en de cultuurhistorische kwaliteiten heeft het pand veel potentie om herbestemd te worden als kantoor, grand café en/of congrescentrum. Op dit moment zijn wij in gesprek met diverse potentiële huurkandidaten en bereiden we een aantal bijeenkomsten voor als vervolg op onze intentieovereenkomst.Haalbaarheidsstudies voor gemeente Leiden

Voor de gemeente Leiden onderzoeken wij de mogelijke herbestemming van een viertal Rijksmonumentale locaties: Rapenburg 48/Pieterskerkhof 4a, de Aula aan de Groenesteeg, Scheltemacomplex (zie foto) en Gravensteen. De samenstelling van onze projectteams is inmiddels vastgesteld en wij zijn volop van start gegaan met de uitvoering van de onderzoeken.

 Samenwerking met Stichting Max Weber

Vanwege de grote leegstand van religieus erfgoed en de specifieke aanpak die hierbij nodig is, is HERMON Erfgoed een samenwerking aangegaan met SMW. Deze stichting benadert de herontwikkeling van kerken, vanuit een sociologisch oogpunt en benadrukt in het proces van herbestemmen het belang van het behoud van sociale structuren. SMW zet zich in om voor het gebouw een mooie, nieuwe waardige functie te vinden. Deze werkwijze sluit goed aan op de missie en visie van HERMON Erfgoed. De eerste projecten die in deze samenwerking worden onderzocht zijn de Joannes de Doperkerk (zie foto) in Westbeemster en de Sint Lambertuskerk in Maastricht.
Voor meer informatie over SMW, zie de website:
http://www.maxweber.nl/Sponsoring Doornburgh Experience

Zondag 23 juni jl. heeft Rotaryclub Maarssen voor de eerste keer de Doornburgh Experience georganiseerd. 's Ochtends startte in alle vroegte ruim 40 equipes vanaf de Maarsseveense Plassen met de Rally "Route naar Doornburgh". Aan het begin van de middag kwamen de equipes aan op het landgoed Doornburgh te Maarssen.
Ruim 500 bezoekers bezochten het landgoed dat vorige maand is uitgeroepen tot één van de zeven wereldwonderen van de gemeente Stichtse Vecht. De bezoekers konden genieten van optredens, rondleidingen, gezelligheid en een heerlijke barbecue. Aan het einde van de dag kon een mooi geldbedrag van €10.000, - aan de zusters worden overhandigd, ten behoeve van de restauratie van het hoofdhuis (zie foto).
HERMON Erfgoed is al geruime tijd in gesprek met de huidige eigenaren om te onderzoeken op welke manier de Buitenplaats kan worden herontwikkeld.
Een van de voorliggende opties is het realiseren van 22 hoogwaardige vrije sector huurwoningen; in twee fasen.Zomervakantie

Van maandag 22 juli t/m vrijdag 2 augustus 2013 is HERMON Erfgoed/HERMON Netwerk gesloten. Het HERMON Erfgoed/HERMON Netwerk team wenst u een prettige vakantie toe.Adresgegevens HERMON Erfgoed B.V./HERMON Netwerk B.V.

Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist
Postbus 5, 3700 AA Zeist
030 – 692 75 25
info@hermonerfgoed.nl
www.hermonerfgoed.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf dan hier uit.
Copyright © HERMON Erfgoed B.V.