Raad van Advies

HERMON Erfgoed B.V. beschikt over een Raad van Advies. Deze bewaakt onder meer de koers van onze onderneming. Op dit moment is de Raad van Advies als volgt samengesteld:

mr. J.H. (Jan) Ekkers,
voorzitter Raad van Advies

Jan Ekkers is directeur van Ekkers Consultancy BV en is in het verleden onder meer actief geweest als:

 • Wethouder gemeente Zeist;
 • Burgemeester gemeente ‘s-Gravenzande;
 • Lid van de Provinciale Staten bij de provincie Zuid-Holland;
 • Directeur integrale Gebiedsontwikkeling Westland bij IOPW;
 • Gedeputeerde voor ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit bij provincie Utrecht;
 • Economische zaken en recreatie bij provincie Utrecht;
 • Loco-Commissaris van de Koningin bij provincie Utrecht.
Raad van Advies: mr. J.H. (Jan) Ekkers

ir. M.L.W. (Marlies) Vehmeijer-Verloop,
lid Raad van Advies

Marlies Vehmeijer-Verloop werkte bij de KLM zowel als Projectmanager Projectontwikkeling en als architect Bouwkunde en Vormgeving. Sinds een aantal jaren bekleedt zij diverse bestuurs-en adviesfuncties, zoals:

 • Raad van Advies Vereniging Rembrandt;
 • Bestuurslid Scheepsvaartmuseum Amsterdam;
 • Voorzitter bestuur Titus Cirkel;
 • Bestuurslid Art Table Nederland;
 • Voorzitter Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis;
 • Lid van de Monumentencommissie Breukelen;
 • Bestuurslid Oudheidkundig Genootschap Niftarlake;
 • Bestuurslid Dr. R. van Luttervelt Restauratie Stichting;
 • Bestuurslid Stichting Daniël Marot Fonds.
Raad van Advies: ir. M.L.W. (Marlies) Vehmeijer-Verloop

mr. T.L. (Tanja) Nagel,
lid Raad van Advies

Tanja Nagel heeft leidinggevende functies in de bankwereld vervuld onder andere bij F. van Lanschot Bankiers en laatstelijk als CEO bij Theodoor Gilissen Bankiers. Tevens bekleedt zij diverse bestuursfuncties zoals:

 • Lid Raad van Commissarissen EY;
 • Lid Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum, voorzitter auditcommissie;
 • Lid Raad van Toezicht De Veerstichting;
 • Penningmeester Universiteitsfonds Utrecht.
Raad van Advies: mr. T.L. (Tanja) Nagel,

drs. J.F. (Han) Beckmann,
lid Raad van Advies

Han Beckmann werkte voor Philips International en Halder Holdings (private-equity sector). Ondernemingen waar hij bij betrokken is, zijn onder andere: Bio Forte BV, The GTBE Company NV, Nautica, Binnenscheepvaart BV, Data Search & Document Solutions BV en Remotion BV. De rol van toezichthouder bekleedde hij bij:

 • Productie- en handelsondernemingen;
 • Een logistieke dienstverlener;
 • Een provinciale instelling voor Kunst- en Cultuureducatie voor scholen.
Raad van Advies: drs. J.F. (Han) Beckmann

Wellicht interessant voor u?

Ons teamDirectie

Bezoekadres

Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist
(Slot Zeist)

Postadres

Postbus 5
3700 AA Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01
Werkmaatschappijen

Laat Erfgoed herleven HERMON Erfgoed B.V.