Het team van HERMON Erfgoed be­staat uit de direc­tie, project­leiders, onder­steu­nend perso­neel en het secre­tariaat. Kern­waarden van het team zijn des­kundig, veel­zijdig, int­eger en op­lossings­gericht. En boven­al passie voor mo­numen­ten.

Directie

De di­rect­ie van HERMON Erfgoed wordt ge­vormd door de heren Machiel van der Plas en Jan de Mooij. Beide di­rectie­leden heb­ben een zeer ge­degen kennis en jaren­lange er­va­ring op het gebied van pro­ject­ontwik­ke­ling.

 • Links: Machiel van der Plas;
 • Rechts: Jan de Mooij.

Projectleiders

 • Laura Bredenhof;
 • Natascha van der Doorn;
 • Ronald Hoppel;
 • Miranda Huijs;
 • Ad van Poppel;
 • Ton Vervoort;
 • Edwin Bakker.

Secretariaat

 • Sylvia Frederiks;
 • Nicole van der Rijst;
 • Fernanda van de Goor;
 • Jeske van Roekel (Controller).

Communicatie en PR

 • Theis-Jan Goudswaard;
 • Charlotte van Schoonhoven.

Vacatures (3 open)