Buitenplaats Doornburgh (Maarssen)

Het (rijks-)monumentale Hoofdhuis van buitenplaats Doornburgh te Maarssen had dringend onderhoud en wellicht ook een functionele herbestemming nodig. De eigenaren van de buitenplaats en de opstallen – de priorij Emmaus van de zusters kanunniken van het Heilige graf – konden het huis niet meer voor alle eerdere functies inzetten. Bovendien stonden de kosten van de noodzakelijke ingrepen niet in verhouding tot de gebruiksbehoefte. Omdat de onderhoudskosten van de Buitenplaats zwaar drukken op de begroting van de priorij, heeft HERMON Erfgoed de herbestemmingsmogelijkheden en eventuele verwervingsmogelijkheden van (delen van) het landgoed onderzocht. Het onderzoek betrof hier het Hoofdhuis, het voormalig Koetshuis, het voormalig Poortgebouw en het voormalig tennisveld.

Bezoekadres

Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist
(Slot Zeist)

Postadres

Postbus 5
3700 AA Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01
Werkmaatschappijen

Laat Erfgoed herleven HERMON Erfgoed B.V.