Latijnse School (Nijmegen)

Dit voor­malige school­gebouw dateren­de uit 1545, ge­le­gen aan de st. Stevenskerkhof 2, is in ei­gen­dom van de ge­meen­te Nijmegen. Momen­teel is het pand nog ge­deel­te­lijk in gebruik door een archi­tecten­bureau. HERMON Erfgoed onder­zoekt de her­ont­wik­ke­lings­moge­lijk­heden van dit prachtige mo­nu­men­tale pand in op­dracht van de ge­meente Nijmegen. Het is een impo­sant gebouw ge­legen in het stad­centrum van Nijmegen, naast de Stevenskerk.

Bezoekadres

Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist
(Slot Zeist)

Postadres

Postbus 5
3700 AA Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01
Werkmaatschappijen

Laat Erfgoed herleven HERMON Erfgoed B.V.