Raadhuis Tegelen – Stand van zaken

Raadhuis Tegelen – Stand van zaken 20 december 2021 -

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de verdere planvorming voor het voormalig ‘Raadhuis aan de Drink’ in Tegelen.

Er is nader overleg geweest met diverse gemeentelijke afdelingen en de Veiligheidsregio. Daarnaast heeft BIZ Tegelen haar ideeën over de inrichting van de openbare ruimte met ons gedeeld. De verschillende betrokkenen zijn enthousiast over de herbestemmingsplannen en partijen zitten grotendeels op één lijn. De aanwezige kunstwerken in het monumentale raadhuis zullen in overleg met de gemeente zoveel mogelijk in de plannen worden opgenomen.

Gelijktijdig voeren we gesprekken met serieuze kandidaten voor de exploitatie van de horeca in het monumentale gedeelte van het gebouw, alsmede voor de zorgfuncties in de meer recente uitbouw aan de achterzijde van het monument.

We kijken uit naar verdere realisatie van de plannen in 2022.

Bezoekadres

Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist
(Slot Zeist)

Postadres

Postbus 5
3700 AA Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01
Werkmaatschappijen

Thema-websites

Mariaboodschap Goirle

We give a future to the past HERMON Erfgoed B.V.