Succesvol Monumentencongres

Succesvol Monumentencongres 13 november 2017 -

Donderdag jl. verzorgde HERMON Erfgoed, samen met de partners Triodos Bank en de gemeente Leeuwarden, een van de vijf deelsessies van het Nationaal Monumenten Congres. Deze deelsessie met als titel ‘Betekenisvol Herbestemmen’ gaf de deelnemers de kans om eens vanuit een andere rol het proces van herbestemmen te bekijken.

“Het is opvallend hoeveel er gepraat moet worden, om iedereen zo vroeg mogelijk achter 1 gezamenlijke doelstelling te krijgen. Dit vergroot de bereidheid tot het verlaten van een eigen vooringenomen standpunt”. Maar ook suggesties van het instellen van een stakeholders overleg, het zoeken naar andere samenwerkingsvormen zoals die van een Coöperatie, en tijd inruimen voor Placemaking, waren mooie bevindingen van de deelnemers. We kijken terug op een inspirerend en waardevol congres.

Bezoekadres

Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist
(Slot Zeist)

Postadres

Postbus 5
3700 AA Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01
Werkmaatschappijen

Laat Erfgoed herleven HERMON Erfgoed B.V.