Voorlopig ontwerp ‘Raadhuis aan de Drink’ in Tegelen

Voorlopig ontwerp ‘Raadhuis aan de Drink’ in Tegelen 29 maart 2022 -

De plannen voor de herontwikkeling van het voormalig ‘Raadhuis aan de Drink’ in Tegelen vorderen snel en zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Veel aandacht is uitgegaan naar een groene, duurzame en lichte uitwerking van het ontwerp, waarbij de geschiedenis en bestaande kwaliteiten van de gebouwdelen als uitgangspunt dienden.

In samenspraak met de verschillende gemeentelijke diensten, alsmede de Adviescommissie Welstand en Erfgoed, is iedereen op hoofdlijnen akkoord en enthousiast over het voorlopig ontwerp. De wensen en opmerkingen van de verschillende partijen zijn zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt. Er is duidelijk te zien hoe het voormalige monumentale raadhuis en het voormalige modernere gemeentekantoor, zowel qua uiterlijk als qua nieuwe bestemming goed van elkaar te onderscheiden zijn. De oorspronkelijke karakteristieken van beide gebouwdelen blijven mooi herkenbaar.

In het te restaureren monumentale gedeelte komt ruimte voor publiek toegankelijke horeca, terwijl aan de achterzijde op transparante wijze, met behulp van glas, een overgang wordt gemaakt naar het gebouw met de zorgfunctie. Hier komen circa veertig [40] zorgeenheden in de vorm van kleine studio’s verdeeld over twee verdiepingen met daarbij een aantal gezamenlijke huiskamers en grote vides. Het gebouw krijgt een groene uitstraling met houten accenten, terwijl het oorspronkelijke karakter van het voormalige gemeentekantoor ook herkenbaar blijft. Op het dak komen zonnepanelen.

We zijn verheugd dat we op deze manier, met respect voor de geschiedenis en schoonheid van de gebouwdelen, een nieuwe zinvolle toekomst kunnen geven aan deze historische plek en op positieve wijze kunnen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving.

Bezoek- en postadres

Oudenoord 340
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Voor pakketten

Oudenoord 330
3513 EX  Utrecht
(Concordia gebouw)

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

New Loreto

We give a future to the past HERMON Erfgoed B.V.